Trung Tâm Xe Tải hiện tại đang phát triển với hai chi nhánh có địa chỉ:

Chi Nhánh Miền Bắc:

Địa chỉ: Số 55 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội

Hotline quản lý: 0972 838 698

Chi Nhánh Miền Nam:

Địa chỉ: Số 7 Đại lộ Bình Dương, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương.

Hotline quản lý: 0919 123 825